Kodeks Tłumacza Przysięgłego

Znowelizowano Kodeks Tłumacza Przysięgłego (obowiązuje od 1 września 2011)

Kodeks Tłumacza Przysięgłego to nie ustawa, to tylko zbiór dobrych praktyk i zaleceń, ale warto je znać, i to niezależnie od tego czy tłumacz przygotowujesz się do egzaminu uprawniającego, czy już wykonuje zawód tłumacza przysięgłego.

Znajomość Kodeksu Tłumacza Przysięgłego obowiązuje na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Pełną wersję nowego KTP można pobrać tutaj.