Tłumaczenia medyczne -wyzwanie dla tłumacza!

Tłumaczenia medyczne to przekłady na język ojczysty, obcojęzycznych tekstów dotyczących szeroko pojętej medycyny. Tematyka oraz rozległość zakresu tego rodzaju tłumaczeń jest bardzo duża.

Mieszczą się tu zarówno tłumaczenia dotyczące poszczególnych specjalności klinicznych (np. radiologia, chirurgia, kardiologia) wykonywane pod potrzeby bieżącej opieki zdrowotnej. Tu przykładem może być tłumaczenie kart historii choroby, które należy przedstawić lekarzowi w danym kraju.

Tłumaczenia medyczne obejmują również medyczną literaturę specjalistyczną lub popularnonaukową, artykuły fachowe, publikacje naukowe i wynik badań klinicznych. Zwykle takie przekłady są wykonywane przez osoby z wykształceniem medycznym bowiem tego rodzaju tłumaczenia wymagają absolutnej zgodności treści przekładu i oryginału.

Tłumacze medyczni wykonują tłumaczenia związane z procedurami dopuszczenia zagranicznych leków do obrotu na danym rynku. Dokonują również przekładów instrukcji obsługi zagranicznego sprzętu medycznego czy rehabilitacyjnego, a także ulotek informacyjnych dołączanych do zagranicznych leków.