Tłumacz na targach

W powszechnej opinii praca tłumacza na targach to przyjemność i spory zastrzyk finansowy. Kilka przyjemnym dni w obcym kraju, dobrym hotelu, spędzonym na koszt organizatora stoiska targowego. Możliwość spotkania ciekawych ludzi, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. Wszystko wygląda bardzo ciekawie i miło.

Jednakże praca tłumacza na targach to przede wszystkim duży stres, niewyspanie i dyspozycyjność, rzadko ograniczająca się do 8 godzin dziennie. Kilkugodzinna obecność przy stoisku targowym z uśmiechem na twarzy i koniecznością skupienia się na poprawności językowej tłumaczonym rozmów biznesowych czy towarzyskich jest bardzo męcząca.

Do obowiązków tłumacza należy również często obecność na wydarzeniach towarzyszących targom: kolacjach, spotkaniach, biznesowych, czy imprezach towarzyszących.

Czas pracy tłumacza to nie tylko sam okres targów ale również czas przed targami poświęcony na przygotowaniu się do nich.

Konieczne jest zapoznanie się ze specyficznym słownictwem branżowym, rodzajem produktów oferowanych na stanowisku targowym. Takie przygotowanie tłumacza do targów jest niezmiernie ważne. Wysiłek ten może przynieść wiele korzyści handlowych w postaci nowych klientów oraz kontaktów.

Organizatorzy stoisk targowych winni zadbać o dobrą współpracę z tłumaczem bowiem jego rola w sprzedaży produktu firmy jest bardzo ważna.

Ciekawe narzędzie do liczenia słów

Dobrym programem do liczenia słów jest Count Anything tworzony i udostępniony przez firmę Ginstrom Solutions
Program wygląda skromnie, za to oferuje liczenie słów w najczęściej spotykanych formatach, w tym – co rzadkie – liczenie słów w plikach Excela i PowerPointa. Co ciekawe, można liczyć słowa również w plikach PDF zabezpieczonych przed kopiowaniem.

Pełna lista obsługiwanych formatów wygląda następująco:

MS Word (.doc, .rtf),
MS Excel (.xls, csv),
MS PowerPoint,
PDF,
Pliki tekstowe (.txt),
HTML,
XML.

Miłą cechą programu jest możliwość liczenia ilości słów w katalogach, oraz wraz z podkatalogami.

Program dostępny jest za darmo i można go pobrać tutaj

Kodeks Tłumacza Przysięgłego

Znowelizowano Kodeks Tłumacza Przysięgłego (obowiązuje od 1 września 2011)

Kodeks Tłumacza Przysięgłego to nie ustawa, to tylko zbiór dobrych praktyk i zaleceń, ale warto je znać, i to niezależnie od tego czy tłumacz przygotowujesz się do egzaminu uprawniającego, czy już wykonuje zawód tłumacza przysięgłego.

Znajomość Kodeksu Tłumacza Przysięgłego obowiązuje na egzaminie na tłumacza przysięgłego.

Pełną wersję nowego KTP można pobrać tutaj.

Kwalifikacje tłumacza języka angielskiego

Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa (LCCI) organizuje egzaminy ze znajomości specjalistycznego języka angielskiego, wykorzystywanego w biznesie międzynarodowym.

Certyfikaty LCCI są uznawane przez firmy oraz do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe (z wykładowym angielskim) w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. W Polsce, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r., są zaliczone do dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego w procesie kwalifikacyjnym dla pracowników służby cywilnej.Są one również cennym uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych tłumaczy.

LCCI przeprowadza następujące rodzaje egzaminów:

SEFIC Spoken English for Industry & Commerce

Praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach w sesjach on Demand (tj. na żądanie), potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie sytuacji zawodowych. Egzamin nastawiony jest w szczególności na znajomość terminologii biznesowej, oraz umiejętność wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką , polityką międzynarodową, itp. Egzamin SEFIC jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi on cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .

ELSA – English Language Skills Assessment

Egzamin w formie testu wyboru, sprawdzający przekrojowo znajomość ogólnego języka angielskiego począwszy od poziomu podstawowego, aż po najwyższy poziom zaawansowania. ELSA sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie oraz pisanie. Egzamin ten organizowany jest w sesjach na żądanie, w dwóch wersjach: brytyjskiej i amerykańskiej. Certyfikaty ELSA są powszechnie uznawane jako potwierdzenie kompetencji językowych przez uczelnie anglojęzyczne oraz pracodawców na całym świecie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .

EFB English for Business

Jest to praktyczny egzamin ustny przeprowadzany na 4 poziomach w sesjach na żądanie, potwierdzający umiejętność posługiwania się językiem mówionym w szerokim zakresie tematyki biznesowej Egzamin EFB jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi on cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .

FTBE Foundation Certificate for Teachers of Business English

FTBE jest to egzamin specjalistyczny z serii kwalifikacji zawodowych LCCI skierowany do lektorów ogólnego języka angielskiego pragnących potwierdzić swoje umiejętności w nauczaniu języka biznesowego. Egzamin ten sprawdza ogólne przygotowanie zawodowe lektora (znajomość metodyki nauczania języka obcego, podręczników z zakresu Business English, umiejętność tworzenia programu kursu, rozplanowania zajęć) , jak również znajomość problematyki różnych dziedzin biznesu, oraz terminologii i form korespondencji biznesowej. FTBE jest powszechnie uznawany przez szkoły językowe, uczelnie oraz instytucje związane z nauczaniem języków obcych na całym świecie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lcci.org.pl .