Tłumaczenie to sztuka

Tłumaczenie jest sztuką. To nie tylko przekład słów z jednego języka na drugi. Wymaga kompetencji, wiedzy, wyczucia, które wykraczają daleko poza najlepszą znajomość języka.

Tłumacz musi uwzględniać szereg aspektów: kontekst kulturowy, realia społeczne, gospodarcze, również różne systemy prawne. Musi umieć spojrzeć na tłumaczony tekst jako całość, wychwycić jego myśl przewodnią, tak aby w procesie tłumaczenia nie uległa ona zagubieniu.

Wszystko to sprawia, że nie każdy kto zna język obcy może być tłumaczem. Oprócz wiedzy i doświadczenia, konieczne są również określone predyspozycje psychiczne takie jak skrupulatność, cierpliwość.