Reklamowe wpadki tłumaczy

Tłumaczenie tekstów marketingowych nie należy do łatwych zadań, problematyczne jest zwłaszcza tłumaczenie sloganów reklamowych.To duże wyzwanie dla tłumacza.

Najczęściej hasła reklamowe są tworzone z wykorzystaniem gier słownych, aluzji kulturowych, odnośników do tradycji lub zdarzeń znanych w danym kraju. Z tego też powodu bardzo często nie istnieje właściwy odpowiednik w języku docelowym.

W procesie tłumaczenia sloganów reklamowych najważniejszy jest kontekst językowo-kulturowy, który musi być odpowiednio dobrany pod kątem odbiorcy hasła reklamowego. Jeżeli tłumacz nie zwróci uwagi na konotacje, jakie dany slogan ma w języku obcym-docelowym, konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Reklamowana, za pomocą źle przetłumaczonego sloganu, marka może narazić się nie tylko na wyśmianie przez potencjalnych klientów ale też na poważne problemy osłabiające markę i status firmy.

Przykładem niech będzie slogan „Fly in leather”, czyli „Lataj na skórze” albo „Lataj w skórze”, który miał reklamować wysoki standard  oferowany w klasie biznes na liniach American Airlines w Meksyku.

Slogan został przetłumaczony na język hiszpański i brzmiał „Vuelo en Cuero”. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że tłumacz przeoczył fakt ,że w języku potocznym zwrot „en cuero” znaczy po prostu „nago”. I tak „Fly in leather” stało się „Fly Naked”.

Meksykańscy biznesmeni nie mieli ochoty na uprawianie drogiego naturyzmu na dużych wysokościach i nie skorzystali z oferty American Airlines.

Aby zapobiec tego typu wpadkom można skorzystać z dwóch rozwiązań.Jednym z nich  jest tłumaczenie dosłowne tekstu hasła reklamowego, po czym jego ponowne opracowanie przez copywritera, albo zaproponowanie dwóch wersji tekstu – tej dosłownej i nieco odbiegającej od oryginału, ale mającej podobny wydźwięk.

Ale to zadanie dla ekspertów i zawsze z nich korzystajmy w takich sytuacjach, a sukces pewny!

Jak tłumaczyć oferty turystyczne

Tłumaczenie ofert turystycznych, folderów promocyjnych czy reklam jest bardzo trudnym zadaniem.

Określenie niosące poza treścią określony wydźwięk w jednym języku ma absolutnie inny wydźwięk i brzmienie po tłumaczeniu. Przeważnie nie da się go wyrazić jednym słowem. Właśnie w języku branży turystycznej i codziennej komunikacji z klientem-turystą to bardzo częste zjawisko.

Jeszcze trudniejsze staje się przetłumaczenie sloganu reklamowego. Poza znaczeniem, powinien on mieć po tłumaczeniu równie chwytliwe i „wpadające w ucho” brzmienie, a przy tym nie powinien być dłuższy. To problem wszystkich podmiotów rynku turystycznego i instytucji promujących potencjał turystyczny Polski.

Przypomnijmy słynne hasło: „Polska naturalnie” i jego brzmienie w kilku językach (Natürlich Polen, Nature Choice of Poland) czy aktualne „Move your imagination” wykorzystywane w kampanii promocyjnej POT, dla którego nie ma oficjalnego tłumaczenia na język polski.

Problem staje się jeszcze bardziej złożony, gdy dodatkowo w tekście występuje gra słowna wynikająca z niemożliwej do odwzorowania w innym języku dwuznaczności jakiegoś określenia. Czy łatwo było by przetłumaczyć hasło promocyjne, kilka lat temu stworzone dla Karkonoszy „Oto proszę ………. Karkonosze”, tak aby oddać sedno przekazu?

Jednym z możliwych rozwiązań jest tłumaczenie dosłowne tekstu, po czym jego ponowne opracowanie przez copywritera, albo zaproponowanie dwóch wersji tekstu – tej dosłownej i nieco odbiegającej od oryginału, ale mającej podobny wydźwięk. Ale to zadanie dla ekspertów i zawsze z nich korzystajmy w takich sytuacjach, a sukces pewny!

Tłumaczenie to sztuka

Tłumaczenie jest sztuką. To nie tylko przekład słów z jednego języka na drugi. Wymaga kompetencji, wiedzy, wyczucia, które wykraczają daleko poza najlepszą znajomość języka.

Tłumacz musi uwzględniać szereg aspektów: kontekst kulturowy, realia społeczne, gospodarcze, również różne systemy prawne. Musi umieć spojrzeć na tłumaczony tekst jako całość, wychwycić jego myśl przewodnią, tak aby w procesie tłumaczenia nie uległa ona zagubieniu.

Wszystko to sprawia, że nie każdy kto zna język obcy może być tłumaczem. Oprócz wiedzy i doświadczenia, konieczne są również określone predyspozycje psychiczne takie jak skrupulatność, cierpliwość.