Bezpieczne tłumaczenia

bezpiecznyBranża tłumaczeniowa to jeden z obszarów, gdzie stosuje się szczególną ochronę w zakresie bezpieczeństwa danych. Tłumacz bardzo często otrzymuje do tłumaczenia dokumenty niejawne lub dokumenty zawierające dane osobowe, co wiąże się z ryzykiem przekazania takich tekstów lub danych osobom trzecim.

Aby zapobiec sytuacjom ryzykownym spowodowanym wyciekiem treści niejawnych, lub tajnych powstał międzynarodowy standard ISO 27001, zaprezentowany w 2005 roku.
W Polsce funkcjonuje on jako norma PN-ISO/IEC 27001:2007, która określa jedenaście obszarów, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa informacji w firmie. Znalazły się tu ustalenia dotyczące organizacji bezpieczeństwa informacji, zarządzania systemami bezpieczeństwa, kontroli nad systemami informatycznymi, czy kontroli dostępu do informacji.

O co zatem powinna dbać firma powierzając tłumaczenia dokumentów wrażliwych zewnętrznym biurom tłumaczeń. To zależy od treści dokumentu i jego rodzaju.

Konieczne jest przechowywanie tłumaczonych dokumentów w miejscach umożliwiających nadzór nad ich składowaniem. W przypadku dokumentów elektronicznych muszą one być są dostępne tylko po zalogowaniu się imiennym loginem pracownika, w przypadku dokumentów papierowych muszą być poza zasięgiem osób trzecich.

Wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające dane poufne przesyłane najczęściej elektronicznie miedzy agencją tłumaczeń a firmą powinny być przesyłane szyfrowaną pocztą służbową jako archiwa zabezpieczone minimum 8-znakowymi hasłami, i nie udostępniane otwartymi kanałami przesyłowymi (komunikatory internetowe, serwisy przesyłające pliki przez protokół http).Proces przekazywania musi mieć najkrótszy ciąg komunikacyjny na linii firma-agencja tłumaczeń.

Ochronie podlegają również dokumenty utylizowane. Muszą one być niszczone, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Z usług agencji tłumaczeniowych korzysta mnóstwo firm i zakładów. Warto zwrócić uwagę na aspekt bezpieczeństwa powierzanych dokumentów. Najlepszym gwarantem będzie fakt posiadania przez agencję tłumaczeń niezbędnych w tym celu certyfikatów potwierdzających wdrożenie normy ISO 27001.

Święta Ho! Ho! Ho!

Czas świąt to okres spotkań w gronie rodzinnym i osób nam bliskich, na które czekamy, których pragniemy ponad wszystko, i które co ważne dają nam nowe siły do dalszego istnienia i działania.

Wszystkich  pod choinkę i na gwiazdkę przesyłamy życzenia, zdrowia ,pomyślności, sukcesów w pracy i spełnienia tych nawet najskrytszych marzeń.

Biuro Tłumaczeń BIT

Współpraca z tłumaczem

Kilka wskazówek napisanych z punktu widzenia tłumacza, które być może przyczynią się do większego zadowolenia ze współpracy z danym biurem tłumaczeń lub tłumaczem.

Czego oczekuje tłumacz?

 • Informacji o oczekiwanym terminie wykonania pracy
 • Informacji o tematyce tłumaczenia i ewentualnego dostarczenia materiałów pomocniczych dotyczących danego tłumaczenia
 • Zdefiniowania parametrów gotowego tłumaczenia: czy układ musi być zgodny z oryginałem, jak opisać rysunki, czy tworzyć indeksy i spisy treści
 • Określenia formy tekstu źródłowego i docelowego- jaki edytor tekstu, program informatyczny
 • Wybrania sposobu dostarczenia tłumaczenia: wysyłka pocztą elektroniczną, wydruk, dyskietka lub płyta CD
 • Zrozumienia, że tłumaczenie jest bardzo dużym wysiłkiem
 • Racjonalnego podejścia do zlecenia. Nie należy wymuszać szybszego wykonania usługi. Nie można oczekiwać, że 30 stron tekstu przetłumaczone na następny dzień rano będzie materiałem gotowym do publikacji
 • Terminowego rozliczenia za wykonaną usługę tłumaczenia

Nie wymagaj od tłumacza

 • Szczegółowej znajomości wszystkich dziedzin nauki, techniki, kultury, itd. W przypadku specyficznej dziedziny wskazana jest propozycja kontaktu telefonicznego, email, tłumacza z konsultantem ze strony Klienta
 • Posiadania wszystkich aplikacji, w jakich Klient ma zapisane swoje teksty do tłumaczenia. Tekst źródłowy powinien być napisany w jednym z powszechnie stosowanych formatach  (np. RTF, ASCII ,MS Word)
 • Znajomości składu tekstu (DTP) ani tego, że przetłumaczona praca będzie zgodna w 100% z formatem oryginału. Jeśli tak ma być, to trzeba wcześniej uzgodnić wiele szczegółów technicznych

Wymagaj od tłumacza

 • Dotrzymania terminu i warunków zlecenia,
 • Przynajmniej jednokrotnego przeczytania pracy przed oddaniem
 • Sprawdzenia pisowni – obecnie każdy edytor tekstu umożliwia sprawdzenie literówek i gramatyki
 • Elementarnej znajomości zagadnienia poruszanego w tłumaczonym tekście

Co zrobić aby uzyskać dobre tłumaczenia?

Aby się nie rozczarować należy:

 • nie kierować się tylko ceną usługi
 • pytać o referencje i doświadczenie
 • pisząc tekst proszę pamiętać o konieczność jego przetłumaczenia i unikać żartów, przypowieści i innych określeń typowych dla kultury własnego kraju
 • objętość tłumaczenia prawie zawsze jest większa od objętości tekstu przed tłumaczeniem co należy uwzględnić przygotowując broszury, w których grafika musi zajmować określone miejsce
 • poinformować tłumacza, czy w tekście ma być stosowana specjalistyczna terminologia czy właściwe zwroty językowe
 • przekazać tłumaczowi jak najwięcej materiałów pomocniczych
 • pamiętać że liczba kartek wydruku nie jest równa liczbie przetłumaczonych stron tak zwanych „rozliczeniowych”
 • nie wymagać, aby tłumaczenie było dokładnym przekładem zleconego tekstu
 • nie poprawiać samodzielnie przetłumaczonego tekstu bez uprzedniej konsultacji z tłumaczem
 • przewidzieć odpowiednio dużo czasu na wykonanie tłumaczenia
 • wyznaczyć osobę, konsultanta, który może odpowiedzieć tłumaczowi na wszelkie pytania dotyczące zleconej pracy

Jak być dobrym tłumaczem

Kilka przydatnych wskazówek dla tłumacza, które z pewnością są wszystkim znane ale warto o nich stale pamiętać.  ;-)

 

 

 • Jeśli masz wątpliwość co do tłumaczonego słowa lub frazy – sprawdź w słowniku, zajrzyj na strony WWW ,zadzwoń do specjalisty lub konsultanta .W najgorszym przypadku po prostu zaznacz, że w tym miejscu nie masz pewności.
 • Przeczytaj co najmniej raz pracę przed oddaniem.
  Sprawdzaj pisownię i stylistykę. Często w czasie tłumaczenia powstają liczne błędy i literówki.
 • Przeczytaj jakikolwiek podręcznik gramatyki polskiej.
 • Przypomnij sobie jakie są zasady interpunkcji i gdzie należy np. postawić przecinek.
 • Dotrzymuj terminów bo Twoje tłumaczenie może być uwzględniona w harmonogramie uruchomienia np. bardzo kosztownej instalacji u klienta, gdzie każde opóźnienie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.
 • Przyjmując zlecenie, musisz mieć 200% pewności, że je wykonasz bo dysponujesz odpowiednią wiedzą merytoryczną i masz możliwości techniczne.
 • Nie odkładaj realizacji zlecenia z długim terminem na ostatnią chwilę bo wpadniesz w pułapkę. Podziel pracę na etapy realizowane przez kolejne dni.
 • Dbaj o siebie i swoje stanowisko pracy. Odpoczywaj w czasie wykonywania tłumaczenia i zainwestuj w odpowiednie meble i sprzęt komputerowy.
 • Sprawdź, czy w tłumaczeniu nie zostały żadne znaki wstawione przez tłumacza, oznaczające miejsca, do których trzeba wrócić lub nie przetłumaczone fragmenty tekstu.
 • Skoryguj błędy i sprawdź czy nie występują literówki oraz czy prawidłowo zastosowano znaki interpunkcyjne.
 • Sprawdź czy zachowane jest formatowanie w tłumaczonym dokumencie: podział tekstu na akapity, rozdziały, krój czcionki itp.
 • Bądź w 10% pewny, że powierzony materiał jest przetłumaczony dokładnie, czyli czy znaczenie Twojego tłumaczenia odpowiada treści oryginału.
 • Sprawdź czy w tłumaczeniu niczego nie pominięto ani nie pojawiły się własne komentarze tłumacza – jest to dopuszczalne tylko w wyjątkowych przypadkach.
 • Ustal czy zastosowana przez Ciebie terminologia jest adekwatna do tłumaczonego tekstu, czy jest zgodna z wymaganiami klienta, czy powtarzający się termin (tytuł, nazwa, itp.) jest konsekwentnie tłumaczony w całym tekście.
 • Sprawdź czy jednostki miar występujące w tłumaczeniu, zostały przeliczone zgodnie z wymogami języka docelowego – uważaj na konsekwentne stosowanie zaokrągleń.
 • Sprawdź czy format daty jest zgodny z językiem docelowym.
 • Unikaj: bezpośredniego zwracania się do czytelnika, stosowania form wskazujących na płeć, powielania konstrukcji składniowych z tłumaczonego tekstu, stosowania zbyt długich zdań.