Bezpieczne tłumaczenia

bezpiecznyBranża tłumaczeniowa to jeden z obszarów, gdzie stosuje się szczególną ochronę w zakresie bezpieczeństwa danych. Tłumacz bardzo często otrzymuje do tłumaczenia dokumenty niejawne lub dokumenty zawierające dane osobowe, co wiąże się z ryzykiem przekazania takich tekstów lub danych osobom trzecim.

Aby zapobiec sytuacjom ryzykownym spowodowanym wyciekiem treści niejawnych, lub tajnych powstał międzynarodowy standard ISO 27001, zaprezentowany w 2005 roku.
W Polsce funkcjonuje on jako norma PN-ISO/IEC 27001:2007, która określa jedenaście obszarów, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa informacji w firmie. Znalazły się tu ustalenia dotyczące organizacji bezpieczeństwa informacji, zarządzania systemami bezpieczeństwa, kontroli nad systemami informatycznymi, czy kontroli dostępu do informacji.

O co zatem powinna dbać firma powierzając tłumaczenia dokumentów wrażliwych zewnętrznym biurom tłumaczeń. To zależy od treści dokumentu i jego rodzaju.

Konieczne jest przechowywanie tłumaczonych dokumentów w miejscach umożliwiających nadzór nad ich składowaniem. W przypadku dokumentów elektronicznych muszą one być są dostępne tylko po zalogowaniu się imiennym loginem pracownika, w przypadku dokumentów papierowych muszą być poza zasięgiem osób trzecich.

Wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające dane poufne przesyłane najczęściej elektronicznie miedzy agencją tłumaczeń a firmą powinny być przesyłane szyfrowaną pocztą służbową jako archiwa zabezpieczone minimum 8-znakowymi hasłami, i nie udostępniane otwartymi kanałami przesyłowymi (komunikatory internetowe, serwisy przesyłające pliki przez protokół http).Proces przekazywania musi mieć najkrótszy ciąg komunikacyjny na linii firma-agencja tłumaczeń.

Ochronie podlegają również dokumenty utylizowane. Muszą one być niszczone, zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Z usług agencji tłumaczeniowych korzysta mnóstwo firm i zakładów. Warto zwrócić uwagę na aspekt bezpieczeństwa powierzanych dokumentów. Najlepszym gwarantem będzie fakt posiadania przez agencję tłumaczeń niezbędnych w tym celu certyfikatów potwierdzających wdrożenie normy ISO 27001.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Zobacz również:

Dodaj komentarz