Czym jest uwierzytelnienie tłumaczenia?

Uwierzytelnienie tłumaczenia jest procedurą, która ma na celu zaświadczenie prawdziwości treści przetłumaczonego dokumentu z tekstem oryginału. Procedurę uwierzytelnienie wykonuje tłumacz przysięgły.

Do tłumaczenia zwykłego przypinany jest zazwyczaj oryginał dokumentu. Dodatkowo na końcu przetłumaczonego dokumentu wstawiana jest pieczątka biura tłumaczeń i specjalna klauzula dodana do tekstu informująca, że tłumaczenie to należy traktować tak, jakby było wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Uwierzytelnienia wykonywane są w zakresie bardzo wielu języków. Często są to języki mało znane lub egzotyczne: estoński, ormiański, tajski, peszto, jawajski.

Z uwierzytelnienia tłumaczeń korzystają najczęściej przedstawiciele policji, prokuratury, straży granicznej.

Tego typu procedura jest konieczna również przy składaniu dokumentów pozwalających na zawarcie małżeństwa z obywatelem kraju, w którym obowiązującym językiem jest język dla nas egzotyczny, oraz załatwianiu wszelkich innych spraw urzędowych, których pozytywne rozpatrzenie zależy od załączenia przekładu obcojęzycznego dokumentu.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Zobacz również:

Dodaj komentarz