Współpraca z tłumaczem

Kilka wskazówek napisanych z punktu widzenia tłumacza, które być może przyczynią się do większego zadowolenia ze współpracy z danym biurem tłumaczeń lub tłumaczem.

Czego oczekuje tłumacz?

 • Informacji o oczekiwanym terminie wykonania pracy
 • Informacji o tematyce tłumaczenia i ewentualnego dostarczenia materiałów pomocniczych dotyczących danego tłumaczenia
 • Zdefiniowania parametrów gotowego tłumaczenia: czy układ musi być zgodny z oryginałem, jak opisać rysunki, czy tworzyć indeksy i spisy treści
 • Określenia formy tekstu źródłowego i docelowego- jaki edytor tekstu, program informatyczny
 • Wybrania sposobu dostarczenia tłumaczenia: wysyłka pocztą elektroniczną, wydruk, dyskietka lub płyta CD
 • Zrozumienia, że tłumaczenie jest bardzo dużym wysiłkiem
 • Racjonalnego podejścia do zlecenia. Nie należy wymuszać szybszego wykonania usługi. Nie można oczekiwać, że 30 stron tekstu przetłumaczone na następny dzień rano będzie materiałem gotowym do publikacji
 • Terminowego rozliczenia za wykonaną usługę tłumaczenia

Nie wymagaj od tłumacza

 • Szczegółowej znajomości wszystkich dziedzin nauki, techniki, kultury, itd. W przypadku specyficznej dziedziny wskazana jest propozycja kontaktu telefonicznego, email, tłumacza z konsultantem ze strony Klienta
 • Posiadania wszystkich aplikacji, w jakich Klient ma zapisane swoje teksty do tłumaczenia. Tekst źródłowy powinien być napisany w jednym z powszechnie stosowanych formatach  (np. RTF, ASCII ,MS Word)
 • Znajomości składu tekstu (DTP) ani tego, że przetłumaczona praca będzie zgodna w 100% z formatem oryginału. Jeśli tak ma być, to trzeba wcześniej uzgodnić wiele szczegółów technicznych

Wymagaj od tłumacza

 • Dotrzymania terminu i warunków zlecenia,
 • Przynajmniej jednokrotnego przeczytania pracy przed oddaniem
 • Sprawdzenia pisowni – obecnie każdy edytor tekstu umożliwia sprawdzenie literówek i gramatyki
 • Elementarnej znajomości zagadnienia poruszanego w tłumaczonym tekście

Co zrobić aby uzyskać dobre tłumaczenia?

Aby się nie rozczarować należy:

 • nie kierować się tylko ceną usługi
 • pytać o referencje i doświadczenie
 • pisząc tekst proszę pamiętać o konieczność jego przetłumaczenia i unikać żartów, przypowieści i innych określeń typowych dla kultury własnego kraju
 • objętość tłumaczenia prawie zawsze jest większa od objętości tekstu przed tłumaczeniem co należy uwzględnić przygotowując broszury, w których grafika musi zajmować określone miejsce
 • poinformować tłumacza, czy w tekście ma być stosowana specjalistyczna terminologia czy właściwe zwroty językowe
 • przekazać tłumaczowi jak najwięcej materiałów pomocniczych
 • pamiętać że liczba kartek wydruku nie jest równa liczbie przetłumaczonych stron tak zwanych „rozliczeniowych”
 • nie wymagać, aby tłumaczenie było dokładnym przekładem zleconego tekstu
 • nie poprawiać samodzielnie przetłumaczonego tekstu bez uprzedniej konsultacji z tłumaczem
 • przewidzieć odpowiednio dużo czasu na wykonanie tłumaczenia
 • wyznaczyć osobę, konsultanta, który może odpowiedzieć tłumaczowi na wszelkie pytania dotyczące zleconej pracy

Drukuj artykuł Drukuj artykuł

Zobacz również:

Dodaj komentarz